ἄτερ

ἄτερ
ᾰτερ prep. c. gen.,
1 without

οὐκ ἄτερ παίδων σέθεν, ἀλλ O. 8.45

ἄτερ δ' εὐνᾶς ὁμόδαμον κτισσάσθαν γόνον O. 9.44

καλὰ ἔρξαις ἀοιδᾶς ἄτερ O. 10.91

οὐδὲ γὰρ θεοὶ σεμνᾶν Χαρίτων ἄτερ κοιρανέοντι χοροὺς οὔτε δαῖτας O. 14.8

Ἀρτέμιδος, ἆς οὐκ ἄτερ ἐδάμασσε πώλους P. 2.7

οὐκ ἄτερ τέχνας P. 2.32

οὐ θεῶν ἄτερ ἀλλὰ P. 5.76

παλαίοισαν ἄτερ ἐγχέων P. 9.28

πόνων δὲ καὶ μαχᾶν ἄτερ οἰκέοισι P. 10.42

κράτιστον Ἀχιλέος ἄτερ μάχᾳ sc. Αἴαντα i. e. excepting N. 7.27

τὸ δ' ἐμὸν, οὐκ ἄτερ Αἰακιδᾶν, κέαρ ὕμνων γεύεται I. 5.20


Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

 • άτερ — ἄτερ πρόθ. (Α) (με γενική) 1. χώρια, ξέχωρα, χωριστά, μακριά 2. δίχως, χωρίς 3. εκτός, πλην, εξόν. [ΕΤΥΜΟΛ. ἄτερ < *ἁτέρ, με ιωνική αιολική ψίλωση < IE. *sn ter. Ο τονισμός του τ. άτερ οφείλεται είτε σε αιολική βαρυτονία είτε στην… …   Dictionary of Greek

 • ἄτερ — without indeclform (prep) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄτερθε — ἄτερ without poetic indeclform (prep) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄτερθεν — ἄτερ without poetic indeclform (prep) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ATERGATIS — quam et Atergatam et Derceto Strabo l. 16. appellat, Dea Ascaloni arum Syriae, quam Plin. l. 5. c. 23. prodigiosam vocat, quod simulacrum eius superiore parte mulierem, reliquâ piscem referret. Dodor. Sic. l. 2. Αὕτη δὲ τὸ μὲν πρόσωπον ἔχει… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • Mimnermus — Mimnermos was one of several ancient, Greek poets who composed verses about solar eclipses, and there was in fact a total solar eclipse of his home town, Smyrna, on April 6, 648 BC[1] His poetry survives only as a few fragments yet they afford us …   Wikipedia

 • CAPISTRUM — quô boves capistrari soliti, Hebr. Gap desc: Hebrew vel Gap desc: Hebrew Graece φιμὸς vocatur. Hinc Deuteron. c. 25. v. 4. Bovem triturantem non capistrabis, Graece οὐ φιμώσεις, redditur ab Apostolo 1. Corinth. c. 9. v. 9. Nempe inhumanum omnino …   Hofmann J. Lexicon universale

 • άτερθε — ἄτερθε(ν) (Α) [άτερ] 1. πρόθ. άτερ* 2. (ως επίρρ.) μακριά, χωριστά …   Dictionary of Greek

 • seni-, senu-, (seni-), sn̥-ter- —     seni , senu , (seni ), sn̥ ter     English meaning: for oneself; separate     Deutsche Übersetzung: “for sich, abgesondert”     Material: O.Ind. sanu tár “abseits from, weit weg”, sánutara (?), sánutya “verstohlen, unvermerkt” (“*beiseite”),… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

 • Themis — Thémis Pour les articles homonymes, voir Thémis (homonymie). Statue de Thémis trouvée à Rhamnonte en Attique, dans le petit temple de Némésis, v.  …   Wikipédia en Français

 • Themis (mythologie) — Thémis Pour les articles homonymes, voir Thémis (homonymie). Statue de Thémis trouvée à Rhamnonte en Attique, dans le petit temple de Némésis, v.  …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”